Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Dyrektorki powiatowych placówek i naczelniczka wydziału edukacji w starostwie wraz z symbolicznymi promesami.

W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie dyrektorzy powiatowych szkół odebrali promesy na dofinansowanie projektów związanych z Małopolską Chmurą Edukacyjną.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu oraz wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Kętach odebrały 22 października z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego promesy na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych – w formie zajęć on-line – prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz kół naukowych realizowanych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Uczniowie powiatowych szkół będą mogli wziąć udział w zajęciach z biologii, chemii, języka angielskiego czy geografii oraz rozwijać kompetencje z zakresu umiejętności pracy zespołowej.

Oświęcimski „Konar” otrzyma dofinansowanie w wysokości 109.581,31 zł, natomiast kęcki „Wyspian” pozyska środki w wysokości 54.844,09 zł.

Już teraz zapraszamy uczniów obu placówek do udziału w ciekawych zajęciach. Szczegóły dotyczące udziału w projekcie można uzyskać bezpośrednio w szkole.