Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Obrady Rady Powiatu w Oświęcimiu.

W najbliższą środę, 27 października o godz. 14 w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara internatu popularnego „Chemika” odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu.

Radni rozpatrzą kilka projektów uchwał. Jeden z nich dotyczy bezprzetargowej dzierżawy na okres 23 lat gruntu o powierzchni 1630 m kw na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dla G.V.M. Carint sp. z o.o. w Krakowie. Spółka chce postawić na nim budynek o pow. 361 m kw., w którym planuje udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii, kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii.

Radni zajmą się projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ulicy Kościelnej 6 i 6a (dawne budynki SOSW w centrum miasta).

W porządku obrad tej sesji znalazł się też projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2026”.

Ponadto rajcy zapoznają się ze sprawozdaniami z działalności wybranych instytucji powiatowych.

Przebieg sesji można śledzić na stronie eSesja.tv
Porządek obrad dostępny jest na BIP w wersji eSesja.