Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika informująca o projekcie pomocy osobm wykluczonym z rynku pracy wskutek m.in. wypadków.

Trwa rekrutacja do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. To program przekwalifikowania zawodowego dla wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.

To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu już około 340 osób otrzymało pozytywne orzeczenie o potrzebie kompleksowej rehabilitacji – informuje Joanna Kołdras z małopolskiego oddziału PFRON.

Więcej informacji na temat tego projektu i warunków przystąpienia:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/zglos-sie-do-projektu-i-wroc-do-pracy/?fbclid=IwAR17O3yy01RXu1zI5FAj-za6vEi0v0Tg3g4LGO367QSGjLDtPzNWrT9V4W0#prettyPhoto

Projekt jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.