Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Dzisiejsze powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej miały szczególny charakter. Zbiegły się bowiem z uroczystością 60-lecia popularnego „Ekonomika”, kuźni fachowców w zawodach usługowych związanych z ekonomią, handlem, turystyką i gastronomią. W sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury byliśmy świadkami podniosłych, jak i zabawnych chwil związanych z podróżą w czasie przygotowaną przez nauczycieli i mistrzowsko zagraną przez uzdolnioną młodzież z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.

Witam Koleżanki i Kolegów, bo starostą się bywa, a nauczycielem się jest – powiedział na wstepie wicestarosta Paweł Kobielusz, witając przybyłych na powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej do Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Cieszę się, że po tak długiej przerwie możemy się spotkać osobiście, bo ekran monitora nie oddaje właściwych emocji. Po deformie oświaty wydawało się, że nic gorszego już się nie może stać. I nagle przyszła pandemia koronawirusa, i wszyscy stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem. Nikt z nas na początku pandemii nie wiedział jak to się potoczy, i od strony zdrowotnej, i od strony organizacyjnej, jak poukładać zdalne nauczanie. Dlatego w takim dniu jak dziś, z tego miejsca chciałem wam serdecznie podziękować, że poradziliście sobie w tym trudnym czasie. Słowa uznania należą się również uczniom, że to wszystko wytrzymali. Życzę Państwu, byście chodzili do pracy z zadowoleniem, a na to zadowolenie na pewno wpływa kilka czynników. Jednym z ważniejszych jest ten finansowy. Ale jest też coś ważniejsze, byście chodzili do pracy w poczuciu godności i spełnienia, misji tego zawodu. Cieszę się, że wciąż macie możliwość przekazywania wiedzy młodzieży w oparciu o źródła naukowe, a nie zabobony tudzież gusła. I oby tak było jak najdłużej, bo mocna edukacja jest fundamentem nowoczesnego społeczeństwa – podkreślił.

Wicestarosta podziękował wszystkim nauczycielom, szczególnie tym, którym wręczył awanse zawodowe oraz nagrody starosty. Wraz z Grażyną Kopeć, obecnie członkinią Zarządu Powiatowego w Oświęcimiu, a przez wiele lat nauczycielką, podziękował także pozostałym pracownikom oświaty.

Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze, spełnienia najskrytszych marzeń i w tych dziwnych czasach przede wszystkim dużo zdrowia i nigdy więcej lockdownu! – dodał Paweł Kobielusz.

Wicestarosta pogratulował dyrekcji, nauczycielom i uczniom popularnego „Ekonomika” zacnego jubileuszu placówki.

60 lat to szmat czasu. Wychowywałem się na oświęcimskim Zasolu. Z sentymentem pamiętam z dzieciństwa jak po godz. 18 masa młodzieży z tej szkoły przetaczała się w kierunku dworca. „Ekonomik” dobrze sobie radzi w dzisiejszej rzeczywistości. Dzięki wychowankom tej placówki mamy choćby gdzie zadbać o nasze fryzury i to na całkiem niezłym poziomie – powiedział z uśmiechem wicestarosta.

W imieniu zarządu powiatu włodarz przyszedł z prezentem dla „Ekonomika” w postaci 5 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc dydaktyczną.

Wicerstarosta pogratulował pani dyrektor Edycie Bogusz i życzył, by kierowana przez nią placówka osiągała jak największe sukcesy w postaci dobrze wyedukowanych i mających fach w ręku absolwentów.

Wyraźnie wzruszona Edyta Bogusz podziękowała władzom Powiatu za dotychczasową pomoc.

Czuję się wyróżniona, ponieważ to mnie, jako dyrektorowi szkoły, przypadł zaszczyt powitać tak licznie zgromadzonych i znamienitych gości. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta, jest też dla nas wyrazem głębokiej wdzięczności, że wspólnie możemy obchodzić dzisiejszą uroczystość. (…) Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję tej szkoły. Prowadzili szkołę do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój placówki i jej pozytywny wizerunek, wysoko stawiając poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli – powiedziała obecna pani dyrektor.

W trakcie uroczystości głos zabrali także poprzedni dyrektorzy „Ekonomika” – Bogusława Bebak i Władysław Kwaśny. Na koniec uroczystości, w ciekawym programie artystycznym zaprezentowała się młodzież z “Ekonomika”.

Fot. RL