Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Budynek Ozetów po termomodernizacji.

Dobiegła końca termomodernizacja okazałego, przeszło stuletniego budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, czyli popularne „Ozety”. W dzisiejszym odbiorze zadania (14 września) wzięli udział wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak.

Dzięki termomodernizacji placówki przy ul. Leszczyńskiej poprawi się komfort pracy uczniów i nauczycieli. Można się także spodziewać obniżenia rachunków za ogrzewanie.

Zakres robót objął m.in.: docieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem izolacji, wymiana parapetów i stolarki drzwiowej, docieplenie dachu i ścian fundamentowych, obróbki blacharskie, wymianę instalacji odgromowej i uziemienia, drenaż opaskowy, wewnętrzne instalacje, budowę wentylacji hybrydowej, malowanie ścian, wymianę cokolików z płytek.

Zadanie pochłonęło nieco ponad 2 mln zł. Zostało sfinansowane z budżetu Powiatu i środków unijnych. Wykonawcą robót była firma MARCIN HESS UH – BUD z Ćwiklic. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych

Powiat Oświęcimski stara się jak najlepiej dbać o infrastrukturę szkół średnich, dla których jest organem prowadzącym. Trwa budowa okazałego kompleksu sportowego przy popularnym „Chemiku”, a przed wakacjami zakończono modernizację boiska przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach. W planach zarządu powiatu jest stworzenie kompleksu sportowego przy popularnych „Ozetach”.

Fot. RL

 • Budynek Ozetów po termomodernizacji.
 • Budynek Ozetów po termomodernizacji.
 • Budynek Ozetów po termomodernizacji.
 • Budynek Ozetów po termomodernizacji.
 • Budynek Ozetów po termomodernizacji.
 • Budynek Ozetów po termomodernizacji.
 • Odbiór zadania z udziałem władz Powiatu, dyrekcji szkoły i wykonawcy.
 • Odbiór zadania z udziałem władz Powiatu, dyrekcji szkoły i wykonawcy.
 • Odbiór zadania z udziałem władz Powiatu, dyrekcji szkoły i wykonawcy.
 • Odbiór zadania z udziałem władz Powiatu, dyrekcji szkoły i wykonawcy.
 • Odbiór zadania z udziałem władz Powiatu, dyrekcji szkoły i wykonawcy.
 • Odbiór zadania z udziałem władz Powiatu, dyrekcji szkoły i wykonawcy.
 • Budynek Ozetów po termomodernizacji.
 • Budynek Ozetów po termomodernizacji.