Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika nawiązująca do badań ankietowych.

Od dziś do 9 kwietnia Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania szukając odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na życie Polaków: rodzinne, zawodowe, społeczne.

To już IV etap badań – poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu zeszłego roku, a ich efektem była publikacja – http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut – prosi prof. dr hab. Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform