Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Plakat zachęcają do wzięcia udziału w konkursie.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza do udziału w konkursie „Etno Akcja – Wiosenna Integracja. Marzanna”. Konkurs ma charakter zespołowy i skierowany jest do klas I – III szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych. Prace należy składać do 17 marca

W tradycji i kulturze ludowej obrzędy przywoływania wiosny zajmowały bardzo ważne miejsce. W czwartą niedzielę wielkopostną, zwaną też Białą lub Czarną, praktykowano zwyczaj palenia/topienia słomianej kukły – Marzanny, symbolizującej zimę, choroby i śmierć. Zwyczaj ten, opisany został już w XV wieku przez Jana Długosza, stanowił równocześnie wstęp do obrzędu gaika, który wprowadzał wiosnę do wsi. Obecnie ma on miejsce 21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Natomiast w polskiej tradycji początek wiosny łączono dawniej głównie ze świętem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, patronki budzącego się na wiosnę życia – 25 marca.

Celem akcji jest popularyzacja dawnych obrzędów przywoływania wiosny oraz polskich tradycji ludowych.

– Muzeum Zamek w Oświęcimiu od początku swojej działalności organizuje warsztaty związane z obrzędem topienia marzanny. Zajęcia odbywają się cyklicznie i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli. Aby tradycji stało się zadość i w tym roku kontynuujemy akcję jednak w trochę innej formie, zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym – mówi Wioletta Oleś, dyrektorka placówki.

Konkurs ma charakter zespołowy i skierowany jest do klas I – III szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych, a zadaniem uczestników będzie wykonanie kukły Marzanny z naturalnych materiałów.

Prace należy składać do 17 marca w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1. (tel. 33 842 44 27). Nagrody czekają!

Szczegółowe informacje w regulaminie: Regulamin „ETNOAKCJA – WIOSENNA INTEGRACJA. MARZANNA”

  • Plakat zachęcają do wzięcia udziału w konkursie.