Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

76 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Walki rozpoczęły się 1 sierpnia 1944 o godz. 17.00 czyli tzw. Godzinie „W”, a zakończyły się 2 października 1944 r. Zryw ten był największą akcją powstańczą w okupowanej Europie. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych i zarazem najdramatyczniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Celem powstania było wyparcie Niemców ze stolicy Polski i wystąpienie w roli gospodarza terenu wobec wkraczającej Armii Czerwonej. Miało to politycznie wzmocnić pozycję Rządu Polskiego na uchodźctwie i zapobiec wasalizacji kraju na rzecz Związku Radzieckiego. Głównym problemem powstańców była miażdżąca przewaga sprzętowa Niemców.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Ze względu na tragiczne skutki ocena Powstania Warszawskiego jest przedmiotem licznych polemik. Spór rozpoczął się jeszcze w trakcie powstania i trwa do dziś.

Dowództwo AK podejmując decyzję o wybuchu powstania nie dysponowało informacjami o ustaleniach z konferencji w Teheranie, na mocy których zachodni alianci de facto oddali Polskę w strefę wpływów Związku Radzieckiego. Dlatego nie przewidziano bezsensownej z militarnego punktu widzenia decyzji Stalina o wstrzymaniu ofensywy na kolejnych kilka miesięcy. Według obrońców decyzji o wybuchu powstania, oceny historycznej wydania rozkazu o rozpoczęciu walk nie należy dokonywać z perspektywy wiedzy dzisiejszej, lecz według stanu rzeczy i sytuacji wojskowej z dnia, w którym podjęto decyzję o rozpoczęciu zrywu.

W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.