Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Teresa Jankowska, etatowa członkini Zarządu Powiatu reprezentowała Powiat Oświęcimski na dzisiejszych uroczystościach 77. rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Obchody rozpoczęły się w południe w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu mszą św. w intencji pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN i UPA na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 11 lipca 1943 roku doszło do tzw. krwawej niedzieli. Tylko w tym jednym dniu z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęły tysiące polskich mieszkańców Wołynia.

W wyniku skoordynowanych działań ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN i UPA w latach 1943-45 w bestialski sposób życie straciło około 100 tys. Polaków mieszkających na dawnych Kresach II Rzeczypospolitej.

W dzisiejszych uroczystościach rocznicowych w Oświęcimiu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych – oprócz Teresy Jankowskiej reprezentującej Powiat Oświęcimski, obecny był prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut i zastępca wójta gminy Oświęcim Halina Musiał. Obecni byli także przedstawiciele Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej na czele z dyrektor Dorotą Mleczko i reprezentanci środowisk kresowych.

W homilii ks. Marcin Gałysa nakreślił tło historyczne tragicznych wydarzeń sprzed 77 lat, zasięg zmasowanej akcji ukraińskich nacjonalistów przeciw bezbronnej ludności polskiej na Wołyniu i niewyobrażalną skalę okrucieństw ze strony napastników. Podkreślił, że z rąk ukraińskich nacjonalistów ginęli także przedstawiciele innych nacji zamieszkujących Wołyń. Zaznaczył, że wśród niosących pomoc zagrożonej polskiej ludności byli też Ukraińcy, którzy dali świadectwo człowieczeństwa w godzinie próby.

Po mszy, na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu nastąpiło indywidualne składanie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą pamięci Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II wojny światowej. Wartę honorową wystawiła Jednostka Strzelecka 2004 Oświęcim.

Następnie uczestnicy obchodów udali się do hotel „Kamieniec”, gdzie odbyło się spotkanie Kresowian i miłośników Kresów Wschodnich.

Tegoroczne obchody w Oświęcimiu, podobnie jak w latach poprzednich zorganizował Klub Samborzan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na czele z nieocenionym prezesem Włodzimierzem Paluchem.

Fot. RL