Banner informacyjny o ograniczeniach w poruszaniu sięPrzypominamy, że w kraju obowiązują ograniczenia i zakazy w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Ograniczenie dotyczy przemieszczania się za wyjątkiem drogi z i do pracy, wolontariatu w walce z koronawirusem, niezbędnych spraw życia codziennego. Po ulicach należy poruszać się w grupach nie większych nie dwie osoby. Obowiązuje zakaz gromadzenia się (nie dotyczy to rodzin). Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet do 5 tys. zł.
Obostrzenia obowiązują od 24 marca do 11 kwietnia. W Oświęcimiu policja i straż miejska kontrolują place zabaw, boiska oraz inne miejsca i sprawdzają czy przepisy są respektowane przez mieszkańców. Miejsca zabaw, boiska, skatepark są zamknięte od poniedziałku, 23 marca.

W oświęcimskich szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia, a nauczyciele starają się dostosować do obowiązujących przepisów zakresie nauczania zdalnego

Podobnie jest w miejskich przedszkolach.

Miejski Zakład Komunikacji dostosował się do obowiązujących przepisów
W autobusach kursujących po mieście i ościennych gminach kierowcy przestrzegają zasady, aby tylko połowa miejsc siedzących była zajęta. Rano i po południu z uwagi na zwiększoną ilość pasażerów dojeżdżających do pracy oświęcimski przewoźnik, o ile będzie taka potrzeba uruchomi dodatkowe kursy.

Prezydent Oświęcimia zadeklarował odroczenie do 31 sierpnia płatności podatków lokalnych od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportu

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale użytkowe, którzy ze względu na sytuację z koronawirusem musieli zawiesić działalność lub mają trudności z jej prowadzeniem, będą mogli odroczyć płacenie czynszów również do 31 sierpnia. Na podobne ułatwienia w płatności za dzierżawienie od miasta gruntu mogą liczyć podmioty prowadzące działalność gospodarczą. https://oswiecim.pl/dla-inwestora/pomoc-pandemia/

Osoby potrzebujące pomocy powinny kontaktować się z Centrum Pomocy Potrzebującym

O pomoc w zrobieniu zakupów należy dzwonić do Dziennego Domu Pomocy ,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Numery telefonów: 33 841 17 80, 33 841 17 81 lub 783 434 107

Specjaliści ze Środowiskowego Domu Samopomocy chętnie wysłuchają, porozmawiają, udzielą porady i pomocy osobom samotnym

Telerozmowy są prowadzone od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 15, pod numerami 33 842 45 35, 608 648 081, 509 471 649.

Niezbędnych informacji osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 7.30 do 19, pod numery telefonów: 33 8479000, 507 674 569.

Urząd Miasta załatwia sprawy mieszkańców wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail czy za pośrednictwem portalu ePuap

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi bieżące rejestracje aktów urodzenia i zgonów. Pozostałe sprawy załatwiane są w formie pisemnej, pocztą tradycyjną lub przez platformę ePUAP.

W Wydziale Spraw Obywatelskich w razie konieczności osobistej wizyty wymagane jest uprzednie jej umówienie nr tel. 33 8429304, 33 8429305 (dowody osobiste) 33 8429315 (działalność gospodarcza).

 

Przedsiębiorcy mogą samodzielnie dokonać zmian w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Można je zrobić samodzielnie – elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: https://wws.ceidg.gov.pl– bez potrzeby wizyty w urzędzie. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku przez profil zaufany, wpisy do CEIDG dokonywane będą na podstawie wniosku w formie papierowej, wypełnionego odręcznie przez przedsiębiorcę lub wniosku roboczego tj. wypełnionego i wydrukowanego bezpośrednio z CEIDG. W przypadku trudności związanych z wypełnianiem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 33 84 29 315 lub 33 84 29 306.

Przychodnie miejskie świadczą porady lekarskie przez telefon

Pacjenci podczas teleporady otrzymają zalecenia, e-zwolnienie i e-receptę. Jeśli to będzie konieczne otrzymają też zalecenie osobistej wizyty w przychodni lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Do odwołania nieczynne są poradnie specjalistyczne i poradnie dzieci zdrowych, poradnia medycyny pracy. Badania diagnostyczne (np. USG, RTG, analityka laboratoryjna) wykonywane są tylko u pacjentów z tzw. zleceniem pilnym. Zawieszona jest możliwość rejestracji online.

Ważne informacje związane z koronawirusem i telefony

Przypominamy, że podstawowym środkiem ochronnym przez niebezpiecznym wirusem jest higiena osobista i prawidłowe mycie rąk. Osoby, u których występuje duszność, gorączka, kaszel proszone są o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną tel. 604 197 624

lub z NFZ tel. 800 190 590 (całodobowa infolinia).

Pomocą mieszkańcom służy też Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta -33 842 93 03 w godzinach pracy urzędu,

całodobowo Straż Miejska 986 lub 33 842 92 12

i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 33 844 89 80.