Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Kęty. Porozumienie dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Kęty

W środę (27 listopada 2019) w Urzędzie Gminy Kęty odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar oraz insp. Robert Chowaniec - Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu podpisali porozumienie w sprawie zasad i form współpracy pomiędzy Strażą Miejską w Kętach, a Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu.

W spotkaniu wzięli również udział Zastępcy Burmistrza Rafał Ficoń i Marcin Śliwa oraz Komendant Straży Miejskiej w Kętach Grzegorz Środa i Komendant Komisariatu Policji w Kętach asp. szt. Maciej Molenda.

Na mocy zawartego porozumienia współpraca pomiędzy Policją, a Strażą Miejską w Kętach będzie realizowana poprzez okresowe spotkania Komendanta Komisariatu Policji w Kętach lub jego Zastępcy, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu z Komendantem Straży Miejskiej w Kętach, w celu wytyczenia wspólnych zadań na podstawie bieżącej analizy zagrożeń.

W ramach zawartego porozumienia podejmowane będą wspólne działania mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kęty, a także podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych. Zorganizowane zostaną wspólne służby patrolowe, szkolenia, a także działania z zakresu profilaktyki społecznej. Natomiast w przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na obszarze gminy na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, Burmistrz Gminy Kęty na czas określony zarządzi użycie straży do wspólnych działań z Policją. W tym czasie straże będą podlegać Komendantowi Powiatowemu Policji w Oświęcimiu.

Zawarte porozumienie z całą pewnością będzie miało wpływ na poprawę skuteczności pracy Policji i Straży Miejskiej w zakresie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem zagrożeniom oraz szybkim reagowaniem na zgłoszenia mieszkańców, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kęty.