Zarząd Powiatu w Oświęcimiu informuje o wystawieniu na sprzedaż zbędnego mienia w postaci kilkunastu używanych telefonów komórkowych, torby oraz odtwarzacza.

Wspomniane przedmioty były wcześniej używane przez urzędników w celach służbowych.

Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej: www.bip.powiat.oswiecim.pl lub w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy – pok. nr 12.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 18 listopada 2019 r. w zamkniętych kopertach oznaczonych numerem sprawy ORG.2613.1.2019 i dopiskiem „Zbędne mienie” na poniżej podany adres korespondencji: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

Wystawione na sprzedaż przedmioty można oglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00 – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktu z zainteresowanymi jest p. Jadwiga Kowalik; I piętro pokój nr 111 – tel. 33 844-96-63.

Szczegóły oferty: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/8652