Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

6 listopada w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu gościła delegacja z partnerskiego Powiatu Dachau. Z gośćmi z Bawarii rozmawiali starosta Marcin Niedziela i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska.

W składzie delegacji z Dachau znaleźli się: Felizitas Reith, kierownik Max Mannheimer Studienzentrum, Michael Waldhaeuser, dyrektor zarządzający Max Mannheimer Haus, Marese Hoffman, rzecznik ds. partnerstwa oraz Bernadetta Czech-Sailer, przedstawicielka starostwa w Dachau.

W spotkaniu uczestniczył także Leszek Szuster, radny powiatu i dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Rozmawiano m.in. o kierunkach dalszej kooperacji między partnerskimi powiatami i wspólnych projektach oraz współpracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu z Max Mannheimer Studienzentrum w Dachau.

Wizyta w Oświęcimiu była szczególnie ważna dla Felizitas Reith, która we wrześniu br. objęła stanowisko kierownika w Max Mannheimer Studienzentrum. MMS to instytucja edukacyjna, której celem jest zapewnienie młodym ludziom z całego świata możliwości prowadzenia intensywnych badań nad współczesną historią.

Patron placówki, Max Mannheimer (1920 – 2016) przeżył Holokaust. Był więziony w KL Auschwitz i w KL Dachau. Kilku członków jego najbliższej rodziny zginęło w Auschwitz. Od 1990 r. był przewodniczącym społeczności obozowej Dachau, a od 1995 r. wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Dachau.

Fot. RL