Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

29 października w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Chełmku odbył się jeden z trzech regionalnych konwentów dla beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”. Konwenty mają na celu zarówno podnoszenie kompetencji dyrektorów i pracowników instytucji kultury, jak i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w programie.

W spotkaniu wzięli udział animatorzy kultury ze Śląska i Małopolski, a także z województw: kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, opolskiego, dolnośląskiego.

Inicjatorem spotkania było Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, wspomagane przez Centrum Wspierania Animacji Lokalnej CAL. Organizatorzy reprezentowani byli przez Panie: Annę Pasznik, Małgorzatę Wójcik, Annę Miodyńską oraz Iwonę Kusak. Przedstawicielką Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu była Teresa Jankowska.

Ramy spotkania wyznaczał blok pięciu wystąpień oraz przewodni wykład dr Antoniego Bartosza dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pt. „Kultura w czasach chaosu. Siedem słów, które mi pomagają”.

Wystąpienie uznanego mediewisty, doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Paris IV na Sorbonie, literaturoznawcy, tłumacza, pracownika naukowego, koordynatora programowego Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie, byłego dyrektora Małopolskiego Instytutu Kultury, było dla słuchaczy prawdziwą ucztą intelektualną.

Dr Bartosz, odnosząc się do osobistych doświadczeń zarządzającego instytucją kultury, nakreślił mało optymistyczne studium rzeczywistości. Analiza zjawisk frustracji, jej rozpoznanie, definiowanie, wreszcie oswajanie i zarządzanie, była wsparta licznymi odniesieniami do filozofii, socjologii, literatury, sztuk wizualnych. Los twórczej, otwartej jednostki w obliczu i bezpośrednim otoczeniu świata chaosu, zdaje się być podstawowym wyzwaniem naszej cywilizacji. Idee humanizmu, ciągłości budowania kulturowego dziedzictwa, ekologii, zrównoważonego rozwoju pozostają w ciągłym i narastającym starciu z filozofią zysku, niepohamowanego postępu, chciwości, wreszcie pospolitej głupoty. Jak w bieżącym wirze zdarzeń odnaleźć właściwą drogę, zachowując równowagę i źródło energii do pracy i godnego życia? Czy postrzegać świat, jako wycinkowy widok z okna, czy dochodzić do neuronów jego złożoności, wzorem artystki sztuk wizualnych Margot Sputo, wychylać się poza skalę empatii.

Wzruszającym momentem wykładu, było wspomnienie z dzieciństwa, oddające symbolikę przejścia, przejęcia odpowiedzialności za swój los. Ojciec przekazujący lejce i uchwyty pługa małoletniemu synowi. Kto doświadczył takiej inicjacji, poczuł moc pociągowego zwierzęcia, bezmiar roli, opór narzędzia i jednocześnie doznał własnej słabości, jej wspomnienie zachowa do końca życia. Ilość otwartych tematycznych ścieżek, wątków i śladów, wyzwoliła w słuchaczach twórczą energię własnych poszukiwań. Na długo w pamięci uczestników pozostanie wyrazisty i uniwersalny przekaz dr Bartosza, wsparty ogromną wiedzą, erudycją, dystansem i skromnością.

Kolejne wystąpienie poświęcone było wystawie unikatowego porcelanowego serwisu Carnalla. Beata Kiszel, dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach ukazała rolę i znaczenie muzeum w kształtowaniu życia kulturalnego miejscowości.

Monika Kaczmarczyk, animatorka MOK w Sławkowie ukazała proces przekształcania tradycyjnego ośrodka kultury w tętniący życiem kreator społecznych inicjatyw, szczególnie dedykowanych i realizowanych z młodzieżą.

Anna Siekiewicz z MOK w Żorach i Monika Kustra z GOK w Pilchowicach przedstawiły dwugłos o oczekiwaniach, szansach, efektach i obawach wynikających z uczestnictwa ich placówek w programie „DK+…”.

Waldemar Rudyk, dyrektor MOKSiR w Chełmku, gospodarz konwentu, przedstawił krótką relację filmową z przebiegu realizacji autorskiego programu „Chełmek, kierunek kultura – nowe spojrzenie” oraz ukazał bogactwo i różnorodność zgłoszonych do konkursu obywatelskich inicjatyw kulturalnych.

Klamrą konwentu były wystąpienia Anny Pasznik oraz Justyny Smolińskiej z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Anna Pasznik główna koordynatorka programu NCK Dom Kultury + Inicjatywy lokalne oraz programu MKiDK Infrastruktura domów kultury przedstawiła szereg cennym informacji dla obecnych i przyszłych beneficjentów.

Bardzo się cieszę, że Konwent „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” odbył się właśnie w Chełmku, w Powiecie Oświęcimskim, na pograniczu kultur Małopolski i Śląska i zgromadził animatorów kultury z całej Polski. Program ten pomaga instytucjom kultury w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Dzięki niemu możemy odkryć ciekawe pomysły mieszkańców na kreowanie i współtworzenie lokalnej kultury – Teresa Jankowska, członkini Zarządu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

J.Ch.

Źródło https://www.facebook.com/moksirchelmek/posts/1488187001343666