Przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”.

– W odpowiedzi na liczne prośby samorządów, które nie zdążyły przesłać swoich aplikacji w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” w ramach pierwszego naboru wniosków informujemy, że Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego otworzyła II nabór aplikacji konkursowych – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji.

Wyróżnienia w konkursie przyznaje jury, w którym zasiadają naukowcy m.in. z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zgłoszenia konkursowe w II naborze należy przesłać e-mailem w terminie do 15 listopada, a ankiety konkursowe w terminie do 20 listopada.

Serdecznie zapraszamy Gminy, Powiaty i Samorządy Województw, które nie zdążyły dotychczas przesłać nam swoich aplikacji, do uczestnictwa w nowej, IX edycji Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” (2019). Finał tegorocznej edycji Konkursu i Uroczysta Gala Wręczenia Nagród odbędą się w grudniu bieżące roku – dodaje Grażyna Kaczmarczyk.

Ideą Konkursu„Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie, nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

Zgłoszenie dostępne jest TUTAJ

Więcej informacji na temat konkursu: www.lider-edukacji.pl