Oświęcim. Wspólnie dla bezpieczeństwa . Urząd Miasta przekazał Policji nowe AlcoBlow.

Wczoraj (21.10.2019) Prezydent Miasta Oświęcimia Janusz Chwierut na ręce insp. Roberta Chowańca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu oraz kom. Grzegorza Żmudki Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, uroczyście przekazał cztery nowoczesne urządzenia służące do kontroli stanu trzeźwości kierowców. Sprzęt został zakupiony z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Podczas spotkania Prezydent Miasta Oświęcimia Janusz Chwierut mówił, że bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą najważniejszą. Podkreślając dobre relacje i współpracę z Policją, wyraził nadzieję, że alkoholowe testery przydadzą się w codziennych działaniach prewencyjnych.

Z kolei insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, dziękując za nowoczesny sprzęt przekazał, że dodatkowe cztery AlcoBlow z całą pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie z ruchu drogowego większej liczby drogowych przestępców. Ponadto podkreślił, że w tym roku policjanci na terenie powiatu oświęcimskiego przeprowadzili już 88 tysięcy pomiarów trzeźwości, w efekcie których wyeliminowanych z ruchu drogowego zostało 370 kierujących będących pod wpływem alkoholu.

Za profesjonalne urządzenia, z pomocą których w kilkanaście sekund można sprawdzić stan trzeźwości kierowcy, podziękowania dla Rady Miasta na ręce Prezydenta złożył również kom. Grzegorz Żmudka Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, który podkreślił, że taki sprzęt w znaczny sposób ułatwi funkcjonariuszom przeprowadzenie kontroli drogowej.

Urządzenia AlcoBlow to kolejna forma wsparcia Policji przez władze miasta Oświęcimia. Cztery lata temu miasto dofinansowało zakup radiowozu, natomiast w ostatnich trzech latach przeznaczyło łącznie 180 tysięcy złotych na remonty pomieszczeń biurowych oświęcimskiej komendy Policji.

Nowoczesne AlcoBlow

AlcoBlow to urządzenie szybkie i proste w obsłudze. Jest alkomatem z sensorem elektrochemicznym do sprawdzania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Służy do wstępnych badań dużej ilości osób w krótkim czasie np. kierowców czekających na zmianę świateł. Sprawdzenie trzeźwości przeprowadza się bezkontaktowo - nie ma konieczności używania ustnika. Wystarczy przez około
5 sekund dmuchać w kierunku czujnika urządzenia z odległości kilku centymetrów. Wynik pomiaru wyświetlany jest na diodowym trójkolorowym wskaźniku. Kolor zielony wskazuje na zawartość alkoholu od 0 do 0,04 mg/l, żółty - 0,05-0,09 mg/l, czerwony - zawartość alkoholu przekraczająca 0,10 mg/l.