Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Starosta Marcin Niedziela gościł w angielskim mieście Bradford. Wraz z Renatą Fijałkowską, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Robertem Chowańcem, szefem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu uczestniczył w spotkaniach z angielskimi ekspertami w ramach Hate Crime Week.

Delegacja z naszego powiatu wzięła udział w dwudniowej wizycie w ramach międzynarodowego projektu partnerstwa polsko-brytyjskiego Erasmusa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez UK BUTTERFLIES LTD (akredytowane przez OISC) we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Bradford, profesorem Engobo Emeseh – z Head School of Law i dr Sanną Elfving – starszym wykładowcą prawa

Panel ekspercki, w skład którego weszli specjaliści różnych dziedzin, poprowadził dyskusję na temat: „Uwzględnianie różnorodności i zapobieganie nienawiści – wspólne wyzwania i wspólne uczenie się w różnych kulturach”.

Delegacja z Polski, przedstawiciele brytyjskich służb społecznych i miejscowej policji dyskutowali o różnych strategiach .

Uczestnicy spotkań mogli się od siebie uczyć, dzielić uwagami i pomysłami w pracy z niepełnosprawnymi, osobami doświadczającymi przemocy, łamiącymi prawo i wykluczonymi społecznie – powiedziała Renata Fijałkowska, dyrektor PCPR w Oświęcimiu.

Projekt ERASMUS + jest realizowany przez PCPR w Oświęcimiu. Wypracowane w projekcie materiały do pracy z młodzieżą w języku polskim i angielskim są do bezpłatnego pobrania i wykorzystania: http://pcproswiecim.pl/projekty-unijne/erasmus-grow-it-up/