Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Jeszcze tylko do 16 lipca potrwa nabór wniosków dla wsparcia sektora MŚP. Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, działasz na terenie Małopolski, a Twoja firma funkcjonuje na rynku nie dłużej niż dwa lata skorzystaj z tej oferty. Do podziału jest 21 mln zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie wdrożenia wyników prac B+R (Badania + Rozwój), wynalazków oraz wzorów użytkowych.

Konkurs z 21-milionowym budżetem realizowany jest za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 mln zł. Poziom dofinansowania zależy od statusu przedsiębiorcy. W przypadku mikro- i małych firm wynosi on maksymalnie 55%, natomiast w przypadku średnich – 45%.

Dofinansowanie obejmuje wykorzystanie wyników prac B+R, wynalazków lub wzorów użytkowych poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.rpo.malopolska.pl Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO, dostępnego na stronie www.erpo.malopolska.pl.

Informacje można również uzyskać również pod nr telefonu: (12) 616 06 16 lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

(Źródło: UMWM)