Tegoroczny egzamin dojrzałości zdało 85 proc. małopolskich maturzystów. Jest to najlepszy wynik w Polsce. Na poziomie ogólnokrajowym maturę zdało 80,5 proc. osób. Jak na tym tle wypadli abiturienci ze szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski?

Do matury w tym roku przystąpiło 917 uczniów z ośmiu placówek powiatowych. Egzamin dojrzałości pomyślnie zdało 810 osób (88 proc.).

W rozbiciu na poszczególne szkoły prezentuje się to następująco:

  • Powiatowy Zespół Nr 1 w Oświęcimiu – do matury przystąpiły 192 osoby, zdało 190.
  • Powiatowy Zespół Nr 2 w Oświęcimiu – odpowiednio: 247 i 209.
  • Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – odpowiednio 145 i 130.
  • PZ Nr 4 – odpowiednio 72 i 52.
  • PZ NR 6 w Brzeszczach – odpowiednio 22 i 11.
  • PZ Nr 9 w Kętach – odpowiednio 54 i 52.
  • PZ Nr 10 w Kętach – odpowiednio 91 i 75.
  • PZ Nr 11 w Kętach – odpowiednio 94 i 91.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku lepiej z egzaminem dojrzałości poradzili sobie licealiści, nieco gorzej absolwenci technikum. Jeśli komuś powinęła się noga z jednego przedmiotu, będzie mógł się zrehabilitować już w sierpniu.

Wszystkim abiturientom życzymy sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji.

Więcej o wynikach matur w województwie małopolskim TUTAJ

Fot. Pixabay (zdjęcie ilustracyjne)