Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Trwa nabór wniosków do pierwszej edycji konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. Najlepsze pomysły samorządów lokalnych mogą liczyć na dofinansowanie. Do rozdysponowania jest łącznie 500 tys. zł.

Do tej pory Województwo Małopolskie dofinansowywało prace konserwatorskie i restauracyjne dzieł sakralnych w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” oraz rozdysponowywało pieniądze na kapliczki, figury świętych i krzyże przydrożne, aby zabezpieczyć przed zębem czasu te wyjątkowe obiekty sztuki ludowej.

Teraz ruszył nowy konkurs „Małopolska Pamięta”, którego pomysłodawcą jest Anna Pieczarka z zarządu województwa. Chodzi o odnowienie lokalnych miejsc pamięci narodowej i martyrologii, ale także o promowanie oraz zachęcenie władz samorządowych małopolskich gmin i powiatów do opieki nad obiektami małej architektury, posiadającymi wartość historyczną, ale i artystyczną.

– Nowy program, (…) ma na celu wsparcie działań dla ochrony obiektów i miejsc związanych z walkami dla odzyskania lub obrony niepodległości Polski, ale także tablic upamiętniających wydarzenia lub postacie historyczne oraz nagrobków osób, które walczyły o wolność narodową lub były ofiarami władz zaborczych bądź okupacyjnych – informuje Anna Pieczarka.

Jak dodaje, dotacja w ramach konkursu może być udzielona jednostce samorządu terytorialnego z terenu Małopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z uwzględnieniem zagospodarowania i uporządkowania najbliższego terenu wokół obiektu. Może wynieść maksymalnie 60 procent wartości przedsięwzięcia tj. 20 tys. zł. W tym roku w budżecie województwa na ten program zagwarantowano 500 tys. zł.

Wnioski przyjmowane będą do 2 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje TUTAJ


1000 Znaków do wykorzystania