Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Prelegenci konferencji
oświęcim, oświęcimskie forum praw człowieka, oświęcimski instytut praw człowieka

VI Oświęcimskie Forum Praw Człowieka na temat “Europa razem czy osobno” otworzył prof. Andrzej Zoll. Wcześniej zgromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej prelegentów i gości powitał prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. W inaugurującym konferencję panelu pt.: „Europa po Auschwitz: dlaczego razem?”, wzięli udział znakomici naukowcy: prof. Tadeusz Gadacz, prof. Grzegorz Gorzelak i prof. Tadeusz Sławek. Panel poprowadzi red. Zbigniew Bartuś.

Prof. Tadeusz Sławek: Dalsze myślenie o Europie musi polegać na tym, że musimy stanąć nad tą otchłanią, która się nazywa Auschwitz. I pytanie, co my nad tą otchłanią zrobimy? Czy my ją potraktujemy jako taki moment namysłu, zebrania sił, żeby temu stawić czoła, czy też potraktujemy to jako fragment minionej przeszłości, którą uznajemy za minioną i zakładamy milcząco, że to już nigdy nie może się powtórzyć i jest to etap zamknięty.
Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że mamy po Auschwitz, w tym sensie – przepraszam, będę mówił w uproszczeniu, niezbyt elegancko – że to jest sprawa załatwiona, zamknięta, to nic gorszego przytrafić nam się nie może.
Jeśli mamy stanąć nad tą otchłanią, to nie możemy myśleć – po Auschwitz. Musimy myśleć – z Auschwitz.

Prof. Tadeusz Gadacz: Człowiek jest syntezą przeciwieństw. Jesteśmy jednocześnie odległymi osobami i członkami społeczności. Kierujemy się wolnością i odpowiedzialnością. Miłością i sprawiedliwością. Jeśli nie potrafimy zachować równowagi między nimi, to odrębność prowadzi nas do indywidualizmu, do rozpadu społeczeństwa. Z kolei tworzenie wspólnot, które nie szanują odrębności osób, prowadzi do kolektywizmu.
Wolność bez odpowiedzialności rodzi anarchię. Odpowiedzialność bez wolności – tyranię.

Prof. Grzegorz Gorzelak: Wydawało nam się w 2004 roku, trochę tak jak Fukuyamie, że nastąpił koniec historii. Że już teraz będzie tylko lepiej. Że będziemy w dalszym ciągu częściami zintegrowanej Europy, że będziemy przyjmować wartości, że będziemy się bogacić. Że zarówno granica ideologiczna, jak i granica ekonomiczna będą pomału się zasypywały.
Ostatnio się okazuje, że końca historii nie ma. Że te klocki zaczynają być znowu swobodnymi elektronami.
Ktoś postawił kiedyś pytanie: czy będziemy zatapiać łodzie, które będą płynęły z Afryki do Europy. To pytanie dzisiaj w jakiś sposób wisi w powietrzu i na nie nie musimy odpowiedzieć. Ale za chwilę to pytanie będzie pytaniem otwartym.

Prelegenci konferencji
oświęcim, oświęcimskie forum praw człowieka, oświęcimski instytut praw człowieka