Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Już od dzisiaj można logować się do systemu, przy pomocy którego prowadzony jest nabór do liceów, techników czy szkół branżowych z powiatu oświęcimskiego. Rekrutacja prowadzona jest przy użyciu sytemu Vulcan.

Powiatowe zespoły szkół przygotowały szeroką ofertę edukacyjną dla wszystkich uczniów, oferując nowoczesne warunki kształcenia zarówno w branżowych szkołach I stopnia, 4 i 5 letnich technikach oraz 3 i 4 letnich liceach ogólnokształcących.

– Jesteśmy przekonani, że przygotowana przez Powiat oferta kształcenia ułatwi wybranie interesującego zawodu lub podjęcie decyzji o wyborze liceum – mówi wicestarosta Paweł Kobielusz.