Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

kalejdoskop

To już ostatni dzwonek dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego, by zawalczyć o nagrody pieniężne w dwóch organizowanych konkursach. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r. Trzeba się spieszyć!

Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych:

“Konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW” Dotyczy projektów zrealizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty realizowane cyklicznie lub jednorazowo. Zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe.

“Konkurs na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu powiatu oświęcimskiego” Mowa tutaj o własnych materiałach promocyjnych organizacji pozarządowych, planowanych do realizacji w 2019 r. Należy zgłaszać projekty materiałów promujących całokształt działalności organizacji pozarządowej lub wybraną inicjatywę tej organizacji.

W związku z uchwalonym “Programem współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach i jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów.