Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Powiat oświęcimski.  Interwencje mieszkańców są obsługiwane.

Informujemy, że pomimo zwiększonej liczby policjantów na zwolnieniach lekarskich, interwencje na zgłoszenia mieszkańców są realizowane. Aby zapewnić odpowiednią obsługę zdarzeń dokonano odpowiednich zmian organizacyjnych, związanych m. in. z przesunięciami funkcjonariuszy pomiędzy komórkami, zespołami i wydziałami.

Oczywiście w pierwszej kolejności obsługiwane są zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia. Jednakże może się zdarzyć, że w przypadku braku takiego zagrożenia np. w przypadku kolizji drogowej czy parkowania na zakazie itp. zgłaszający mogą dłużej poczekać.

Aktualnie funkcjonują również wszystkie komisariaty podległe KPP Oświęcim, choć w zmniejszonym składzie. Takie komisariaty Policji jak KP Chełmek i KP Zator, które nie posiadają całodobowej służby dyżurnej, petentw obsługiwały w budynku komisariatu do godziny 16.00, natomiast w godzinach popołudniowych policjanci pełnili służbę w terenie. Wtedy mieszkańcy mogli się kontaktować z policjantami bezpośrednio na podany numer telefonu lub za pośrednictwem telefonu alarmowego obsługiwanego przez KPP Oświęcim. W taki sposób w/w komisariaty funkcjonują również i dziś.

W każdym przypadku, gdy tylko sytuacja tego wymaga, funkcjonariusze podejmują zadania związane z zapewnieniem ładu i porządku na terenie powiatu oświęcimskiego.