17 października na zaproszenie starosty Zbigniewa Starca i wicestarosty Jarosława Jurzaka, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odwiedziła Oświęcim, by spotkać się przedstawicielami szeroko rozumianej opieki społecznej. Minister wizytowała też plac budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

– Jest to Powiat bogaty w infrastrukturę społeczną. Prowadzi m.in. Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy – to pokazuje, z jakimi wyzwaniami samorząd powiatowy sobie radzi – mówiła podczas spotkania Elżbieta Rafalska i dodała. – Poza polityką rodzinną realizowaną na poziomie krajowym, niezmiernie istotna jest polityka senioralna. Dzienne Domy Senior+ oraz Kluby Senior+ zapewniają tysiącom starszych osób opiekę, rozrywkę i możliwość rozwijania pasji, zyskując ich ogromną sympatię i uznanie. Wciąż powstają nowe placówki. Realizujemy też program „Opieka 75+”. W pierwszym półroczu 2018 r. w programie uczestniczyło łącznie 358 gmin. Do dnia 30 czerwca 2018 r. gminy, za pośrednictwem właściwych wojewodów, zgłosiły zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na kwotę ponad 6 mln zł. Od nowego roku program „Opieka 75+” skierowany będzie jednak nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.

Podczas swojej wizyty w Oświęcimiu minister Elżbieta Rafalska w obecności wicewojewody Józefa Gawrona, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Iwony Gibas, starosty oświęcimskiego Zbigniewa Starca, wicestarosty Jarosława Jurzaka oraz członka Zarządu Powiatu Ewy Pawlusiak złożyła wizytę na placu budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Oświęcimiu. Gości przywitał dyrektor SOSW Jacek Polak. To właśnie na Zasolu, przy ulicy Obozowej trwają prace budowlane przy rozbudowie siedziby SOSW. Dzięki zaangażowaniu samorządu powiatowego i rządowemu dofinansowaniu od 2018 roku powstaje kompleks budynków dostosowanych do pracy z dziećmi o specjalnym potrzebach edukacyjnych. Nowe SOSW zostanie oddane do użytku w 2020 roku i będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na koniec wizyty, dyrektor Jacek Polak wręczył minister Elżbiecie Rafalskiej pracę artystyczną wykonaną przez podopiecznych Ośrodka.

(NM)