Liczne grono dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkół i placówek oświatowych, wzięło udział w Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej, który odbył się 11 października w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu. Podczas wydarzenia wojewoda małopolski Piotr Ćwik w imieniu prezydenta RP uhonorował odznaczeniem państwowym starostę oświęcimskiego Zbigniewa Starca.

Starosta otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną oraz samorządową. Wojewoda złożył także życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

– Dziękuję Wam za trud i poświęcenie. Wasze zaangażowanie w pracę na rzecz wychowania dzieci w przyszłości zaowocuje pokoleniem mądrych Polaków. Nie od dziś wiadomo, że „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik

Podczas uroczystej gali wyróżnieni nauczyciele odebrali z rąk starosty Zbigniewa Starca, wicestarosty Jarosława Jurzaka oraz wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Iwony Gibas serdeczne gratulacje oraz dyplomy wraz z symboliczną różą, przyznawane co roku za osiągnięcia w dziedzinie edukacji i oświaty. Co więcej nauczyciele otrzymali Nagrodę Starosty, zostały wręczone akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, z kolei uczniowie otrzymali stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki.

W dalszej części wydarzenia starosta, wicestarosta oraz członek Zarządu Powiatu Ewa Pawlusiak wręczyli uczniom Powiatowego Zespołu nr 6 z klas technik logistyk z innowacją ratownictwo medyczne, materiały ćwiczeniowe w postaci zestawu ratownictwa medycznego wraz z szynami Kramera oraz fantomu szkoleniowego z defibrylatorem szkoleniowym.

W części artystycznej wydarzenia zaprezentowali się wykonawcy z Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.

(NM)