14 lipca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach obchodziła jubileusz 125. rocznicy powstania. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów na grobie Antoniego Wrotnowskiego, pierwszego prezesa OSP Bielany. Następnie została odprawiona msza święta polowa w intencji druhów z Bielan. W uroczystości wziął udział m.in. wicestarosta Jarosław Jurzak, który złożył gratulacje i podziękowania wszystkim druhom i ich rodzinom działającym w jednostce. W wydarzeniu uczestniczyli również radni Rady Powiatu w Oświęcimiu – Ewa Płonka oraz druh Józef Szafran – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu.

– Historia jednostki budzi szacunek i uznanie nie tylko wśród strażaków, ale również wśród mieszkańców. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu przez kolejne dziesięciolecia społeczność Gminy Kęty mogła zawsze liczyć na gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia. Za tę codzienną, ochotniczą służbę na rzecz bezpieczeństwa, niezwykle ważną pracę należą się podziękowania – mówił podczas uroczystości wicestarosta Jarosław Jurzak.

Oficjalna część obchodów jubileuszowych rozpoczęła się przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej przywitaniem zaproszonych gości oraz uroczystym podniesieniem Flagi Państwowej. Minutą ciszy uczczono wszystkich druhów, których zabrakło na tegorocznych uroczystościach. Ślubowanie służby Ojczyźnie ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli młodzi adepci pożarnictwa. Prezes OSP w Bielanach – druh Henryk Pawlusiak – przedstawił historię jednostki, jej rozwój i zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni 125 lat.

Uroczysty apel był okazją do podziękowania za aktywność i społeczne zaangażowanie zasłużonym członkom jednostki OSP w Bielanach. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kętach przyznało złote i srebrne odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz odznakę „Strażak Wzorowy”. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie przyznano złote, srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Strażacki jubileusz zakończył festyn taneczny.