Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skidziniu dzień 30 czerwca 2018r. był dniem szczególnym, na trwałe zapisał się w historii miejscowych strażaków ochotników. Tego dnia strażacka społeczność świętowała jubileusz 70-lecia OSP oraz nadania nowego sztandaru. W uroczystości uczestniczyła m.in. radna a zarazem członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Ewa Pawlusiak.

– Z okazji jubileuszu 70-lecia działania Waszej jednostki składam Wam Drodzy Przyjaciele wyrazy najgłębszego uznania i szacunku. Dziękuję za empatię i wrażliwość na los drugiego człowieka, za służbę i poświęcenie w walce z ludzkim nieszczęściem, za każdą interwencję która niesie nadzieje i pomoc. Życzę Wam wszelkiej osobistej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej pracy. Słowa podziękowań kieruje również do Waszych najbliższych za ich obecność, wsparcie i wyrozumiałość w trudnych dla Was chwilach – mówiła podczas uroczystości Ewa Pawlusiak.

Na placu uroczystości zgromadziły się pododdziały. Dowódcą uroczystości był dh Piotr Bartolin. Kompanią reprezentacyjną OSP Skidziń i pododdziałem złożonym z pocztów sztandarowych zaproszonych jednostek OSP dowodził dh Dariusz Lukasek. Gościnnie wystąpiła również strażacka Amatorska Orkiestra Dęta z Głębowic pod batutą kapelmistrza Adama Sali.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Państwowej Straży Pożarnej, władz samorządowych, kościelnych, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy gminy Brzeszcze i okolicy.

Wydarzenie rozpoczęto mszą święta polową przy remizie, gdzie nastąpiło poświęcenie sztandaru. W części oficjalnej odbyły się wręczenia statutowych odznaczeń oraz medali za wysługę lat. Szczególnym gościem podczas wydarzenia był niespełna 93-letni Eugeniusz Łysek, jedyny żyjący druh, założyciel miejscowej OSP. W ramach uznania i wdzięczności otrzymał od Zarządu OSP Skidziń okolicznościowy dyplom.