Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

19 czerwca został przekazany plac budowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze”. Zakończenie robót przewidziane jest do 31 sierpnia 2019 roku.

W ramach realizacji będą wykonywane roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze od km 0+034,00 do km 2+190,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową i budową zjazdów i skrzyżowań z lokalnymi drogami gminnymi, budową chodników i ścieżki rowerowej budową zatok autobusowych i peronów przystankowych oraz niezbędną przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Droga ta zostanie rozbudowana do parametrów klasy Z. Inwestycja dotyczy odcinka drogi powiatowej, mającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi. Objęty robotami odcinek drogi powiatowej tworzy szlak komunikacyjny umożliwiający bezpośredni dojazd do obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej, położonej na terenie gminy Zator.

KOSZTY:

Koszty zamówienia wynoszą: 7.995.998,58 zł brutto – roboty budowlane

Zadanie dofinansowane w ramach RPO WM – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Nr projektu: RPMP.07.01.03-12-565/16

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze

Całkowity koszt projektu: 9.142.514,70 zł

Kwota dofinansowania: 3.999.850,14 zł


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.