Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Na zaproszenie starosty oświęcimskiego Zbigniewa Starca oraz Prezydium Rady z przewodniczącym Radosławem Włoszkiem na czele, 21 czerwca w powiecie oświęcimskim gościli Przewodniczący Rad Powiatów Województwa Małopolskiego. Konwent odbył się w Zatorze. Wiodącym tematem spotkania był szeroko rozumiany rozwój gospodarczy i turystyczny dla Powiatu i Małopolski.

Zgromadzeni dyskutowali głównie o wpływie turystyki na rozwój gospodarczy regionu oraz sposobach wykorzystania potencjału turystycznego. Omówione zostały również kwestie społeczne oraz oświatowe.