Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Powiat oświęcimski. Podsumowanie działań Policji w ramach akcji prewencyjnej „Majowy weekend”

W dniach od 27 kwietnia do 6 maja 2018 , policjanci realizując działania prewencyjne pn. Majowy weekend, w sposób szczególny dbali o bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ład i porządek publiczny na terenie miast i wsi powiatu oświęcimskiego.

W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów, na drogach powiatu oświęcimskiego doszło do 6 wypadków drogowych, w których rannych zostało 6 osób, ponadto policjanci uczestniczyli w czynnościach związanych z 44 kolizjami drogowymi.

W efekcie wzmożonej służby na terenie powiatu oświęcimskiego w okresie majowego weekendu policjanci podczas kontroli w ruchu drogowym zatrzymali 17 uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem alkoholu w tym: 4 nietrzeźwych kierowców, 5 kierowców będących w stanie po użyciu alkoholu, 5 nietrzeźwych rowerzystów oraz 3 rowerzystów będących w stanie po użyciu alkoholu.

Policjanci pionu prewencji oraz ruchu drogowego dbając o bezpieczeństwo ujawnili 596 wykroczeń, w związku z którymi nałożyli na sprawców 238 mandatów karnych za wykroczenia drogowe, 55 mandatów za wykroczenia porządkowe, a 251 osób pouczyli. W 52 przypadkach wobec sprawcy, za popełnione wykroczenie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.