Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

27 kwietnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, prezesa zarządu TAURON Polska Energia Filipa Grzegorczyka, dyrektor Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach Ilona Kula podpisała umowę patronacką z Grupą Tauron Ciepło.

Od nowego roku szkolnego, Spółka Grupy Tauron obejmie swoją opieką uczniów technikum kształcących się w zawodach technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym oraz technik elektronik.

W spotkaniu udział wzięli: wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Dagmara Kojder-Pyrdziak oraz uczniowie klasy drugiej – przyszli technicy elektronicy.

Podpisanie umowy jest częścią dużego projektu edukacyjnego, w którym uczestniczy 13 szkół z 3 województw, co pozwoli utworzyć w sumie 21 klas patronackich mających przygotować uczniów do pracy w górnictwie i energetyce.