Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

 

Prezydent Miasta Oświęcim, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej - Koło w Oświęcimiu, Zakład Salezjański i Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu  oraz Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu zapraszają na uroczystości 78. rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR, które odbędą się 25 kwietnia 2018 r. Rozpoczną się o godzinie 9.15  przy tablicy pamiątkowej w przedsionku kościoła pw. WNMP. 

9.15
Rozpoczęcie uroczystości głównej przy tablicy pamiątkowej w przedsionku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu:
- hymn państwowy,
- przemówienia okolicznościowe,
- złożenie wiązanek kwiatów.

godz. 9.45
Odsłonięcie wizerunku śp ks. Leona Musielaka w przedsionku wejścia do Zakładu Salezjańskiego i Szkoły Salezjańskiej

godz. 10.00
 Uroczysta msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskich i ich rodzin oraz śp. ks. Leona Musielaka – więźnia Kozielska, a w czasach PRL Wronek za mówienie prawdy o Katyniu i ZSRR 

Po mszy św. wspomnienia o ks. Leonie Musielaku wygłoszą:
- ks. Stanisław Urbańczyk, emerytowany dyrektor szkoły i Zakładu Salezjańskiego,
- Lucjan Suchanek - prof. PAU w Krakowie, dyrektor Wydziału, były rektor PWSZ w Oświęcimiu,
- ks. Dariusz Bartocha – dyrektor Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu

 

 

W czasie mszy św. i podczas uroczystości wystąpi Chór Auxilium działający przy Parafii MBWW w Oświęcimiu.

ZAPRASZAMY!