Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

31 sierpnia br. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu przy ul. Bema 4.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu
Projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu