Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu od stycznia 2016 roku prowadzi projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu oświęcimskiego. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży korzystających z form pieczy zastępczej i ich otoczenia. Jego realizacja zaplanowana jest na lata 2016 – 2018. W trakcie 3 lat trwania inicjatywy wsparciem zostanie objętych 129 osób.

W 2016 roku w projekcie wzięły udział 43 osoby. Dla każdego uczestnika przygotowano indywidualny plan wsparcia. Realizowano następujące formy pomocy:
-wsparcie psychologa,
-indywidualna diagnoza doradcy zawodowego,
-terapia logopedyczna,
-komunikacja alternatywna,
-dogoterapia,
-hipoterapia,
-zabiegi rehabilitacyjne,
-usługa asystenta osoby niepełnosprawnej,
-diagnoza i terapia FAS,
-indywidualne konsultacje i warsztaty grupowe dla rodziców dzieci z płodowym zespołem alkoholowym i zespołem zerwanych więzi,
-indywidualne korepetycje z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego i polskiego,
-treningi kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności i budowania poczucia własnej wartości,
-trening z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W 2017 roku rozpoczęły udział w projekcie kolejne 43 osoby. Na rzecz uczestników prowadzone są indywidualne formy wsparcia, takie jak:
-wsparcie psychologa, psychoterapeuty,
-diagnoza doradcy zawodowego,
-terapia neurologopedyczna,
-komunikacja alternatywna,
-terapia behawioralna,
-terapia integracji sensorycznej z fizjoterapią,
-diagnoza i terapia FAS,
-terapia słuchu,
-zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
-dogoterapia,
-hipoterapia.
-indywidualne korepetycje przedmiotowe  dla uczniów,
-zabiegi rehabilitacyjne,
-usługa asystenta osoby niepełnosprawnej,
-treningi kompetencji społecznych z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
-trening kompetencji zawodowych.

W 2017 roku realizowane są także kursy językowe oraz kurs prawa jazdy kat. B. dla uczestników projektu.

Indywidualne formy wsparcia w projekcie prowadzone są częściowo w miejscu zamieszkania uczestników, w zależności od sytuacji zdrowotnej osoby. Treningi organizowane są w formie stacjonarnej oraz kilkudniowych wyjazdów szkoleniowych.

W ramach projektu współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin i wykonawcami  z terenu powiatu oświęcimskiego i okolic. Poniżej krótka fotorelacja z zajęć indywidualnych i grupowych zrealizowanych w trakcie trwania projektu. Dziękujemy specjalistom realizującym wsparcie na rzecz naszych uczestników za udostępnienie zdjęć.

W projekcie będzie prowadzona również aktywizacja zawodowa uczestników, w ramach której zostaną zorganizowane staże zawodowe przygotowujące do zatrudnienia oraz kursy zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.

Rekrutacja uczestników do projektu na rok 2018 rozpocznie się w styczniu 2018 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” w pokoju nr 13 lub pod nr telefonu 33 843-70-58.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.