Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 30 listopada 2017 r. poniższy wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych zakwalifikowany został jako zbędny dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i przeznaczony do sprzedaży.

Pisemne wnioski w sprawie zakupu proszę składać w Starostwie Powiatowym, na dzienniku podawczym, do dnia 10 stycznia 2018 r. We wniosku należy podać numer inwentarzowy, nazwę sprzętu i cenę. O nabyciu wystawionego sprzętu decyduje kolejność wpływu wniosku. (wzór wniosku do pobrania).

Miejsce w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowego majątku ruchomego: Chełmek, ul. Krakowska 18 (budynek szkoły) w terminie do 10.01.2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu – kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 33 844-96-67,

Wydanie zakupionego sprzętu nastąpi na podstawie faktury VAT, po dokonaniu wpłaty.

Z chwilą pokwitowania przez Kupującego odbioru zakupionego sprzętu, przejmuje on całkowitą za niego odpowiedzialność.

WYKAZ

WNIOSEK O ZAKUP