Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Szkolenie z zakresu promocji placówek oświatowych odbyli nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. Przedstawiciele z wszystkich placówek pracowali w trakcie warsztatów w dwóch grupach, najpierw odbyła się część teoretyczna, a po niej praktyczna. W drugiej części uczestnicy zajęć ćwiczyli również wystąpienia przed kamerą.