Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W ostatnich dniach minionego roku na ręce starosty Zbigniewa Starca wpłynęła kopia pisma Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki w sprawie zasad i warunków korzystania z Krytej Pływalni w Oświęcimiu. Pismo jest pokłosiem gwałtownego wzrostu opłat za korzystanie z krytej pływalni, który dotknął przede wszystkim zawodników Szkoły Mistrzostwa Sportowego i oświęcimskich klubów sportowych.

W piśmie Ministra Sportu i Turystyki do prezydenta Miasta Oświęcim czytamy „(…) do Ministerstwa Sportu i Turystyki doszły niepokojące informacje o niedotrzymaniu warunków umowy w sprawie preferencyjnych opłat (zwyżka o ponad 50%) za korzystanie z obiektu pływalni. Jest to niepokojące zjawisko, ponieważ kryta pływalnia w Oświęcimiu jest strategicznym obiektem dla utrzymania i rozwoju procesu szkolenia w województwie małopolskim, dlatego umożliwienie społeczności lokalnej różnorodnej i atrakcyjnej cenowo oferty sportowej jest niezwykle istotne. (…) Musimy zrobić wszystko, by przyczynić się do sportowych sukcesów i budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Mając na uwadze dobro młodych zawodników żywię nadzieję na poprawę sytuacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu”.

To dla nas zaskakująca sytuacja gdyż umowa pomiędzy Polskim Związkiem Pływackim a Miastem Oświęcim wyraźnie warunkowała otrzymanie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację oświęcimskiej pływalni, wprowadzenie preferencyjnych opłat dla podmiotów zajmujących się szkoleniem sportowym, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych – mówi Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec. – Warto podkreślić, że Powiat Oświęcimski bezpłatne udostępniania swoje obiekty dla potrzeb szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – dodaje starosta.

Pismo ministra do pobrania tutaj – cz. 1 i cz. 2