Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Powiat Oświęcimski

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych, powoływanych do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Spośród wszystkich zgłoszonych do prac w komisji zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. imię i nazwisko,
2. nazwę organizacji,
3. adres organizacji (w tym nr telefonu i e-mail),
4. funkcję pełnioną w organizacji,
5. krótki opis doświadczenia.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny i odbywa się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 grudnia 2017 r. lub złożyć pisemnie w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

(foto: pixabay.com/pl/)