Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

6 kwietnia w Hali Sportowej w Brzeszczach odbyły się powiatowe eliminacje do 41. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wyłoniono zwycięzców, którymi ponownie została drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie oraz drużyna z Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie. Najlepsi otrzymali nagrody z rąk m.in. starosty oświęcimskiego Zbigniewa Starca i członka Zarządu Powiatu Ewy Pawlusiak.

– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży leży nam najbardziej na sercu. Edukacja komunikacyjna jest niezmiernie istotna. Wiedza nabyta już od najmłodszych lat musi procentować, ponieważ uczniowie, którzy dziś startują w turnieju sami zostaną kierowcami. Dzięki takim inicjatywom jak ta dzisiejsza będą mieli nie tylko ogromną wiedzę komunikacyjną, ale też szacunek do przepisów ruchu drogowego. Zaś my dorośli powinniśmy dawać najmłodszym dobry przykład, który zechcą powielić w dorosłym życiu – podkreślał podczas wydarzenia starosta Zbigniew Starzec, życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom turnieju sukcesów, poczucia bezpieczeństwa i zawsze rozwagi na drodze.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, jak co roku, wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatury w Wadowicach, Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach, przy wsparciu samorządów powiatu oświęcimskiego, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz Szkoły Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu, w dniach 5 i 6 kwietnia, przeprowadzili powiatowe eliminacje do 40. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

W tym roku o tytuł najlepszej drużyny w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, w eliminacjach miejsko-gminnych rywalizowało 20 szkół podstawowych i 11 gimnazjalnych. Spośród nich wyłoniono 9 najlepszych zespołów ze szkół podstawowych tj.: SP w Porębie Wielkiej, SP Nr 1w Osieku, SP Nr 9 w Oświęcimiu, SP w Podolszu, SP Nr w Przeciszowie, SP w Bulowicach, SP w Przecieszynie, SP Nr 3 w Kętach oraz Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmku.

Wyłoniono sześć najlepszych drużyn gimnazjalnych z: Podolsza, Piotrowic, Przeciszowa, Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmku, Gimnazjum przy SP Nr 2 w Polance Wielkiej oraz gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętach.

Eliminacje finałowe oficjalnie rozpoczęli insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, Bartłomiej Bąk Zastępca Wójta Gminy Oświęcim oraz Joanna Karp z Małopolskiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Wadowicach.

Pierwsza część Turnieju Powiatowego odbyła się w dniu 5 kwietnia br. roku w Szkole Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu, gdzie zawodnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, a także test skrzyżowań. Druga część turnieju odbyła się 6 kwietnia w Hali Sportowej w Brzeszczach. Tam zawodnicy pokonywali specjalnie przygotowany tor rowerowy. W ostatniej konkurencji, pod fachowym okiem ratowników medycznych Anny Sołek i Andrzeja Dziędziela, zawodnicy wykazywali się umiejętnościami praktycznymi oraz wiedzą teoretyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody zwycięzcom wręczyli Zbigniew Starzec Starosta Oświęcimski, Ewa Pawlusiak – członek Zarządu Powiatu oraz podinsp. Arkadiusz Śniadek – pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

LAUREACI TURNIEJU BRD 2018 ETAPU POWIATOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWE:

I miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie, w składzie: Filip Momot, Zuzanna Knapik, Joachim Wojtaszczyk oraz Emilia Hutny pod opieką nauczyciela Pani Małgorzaty Matyja.

II miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Podolszu, w składzie: Piotr Kurzak, Kacper Machaczka, Aleksandra Sajdak, Emilia Latuszek pod opieką nauczyciela Pani Beaty Urbańczyk.

III miejsce zajęła drużyna Szkoła Podstawowej w Porębie Wielkiej, w składzie Martyna Cinalska, Mateusz Marzec, Gabriela Kwaczała oraz Marcel Wądrzyk pod opieką nauczyciela Pani Urszuli Mitoraj.

LAUREACI TURNIEJU BRD 2018 ETAPU POWIATOWEGO GIMNAZJA:

I miejsce zajęła drużyna szkoły gimnazjalna przy Szkole Podstawowej Nr w Przeciszowie, w składzie: Dawid Nikliborc, Patrycja Maca, Kinga Grzesło pod opieką nauczyciela Pani Małgorzaty Matyja.

II miejsce zajęła drużyna gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Podolszu w składzie: Konrad Momot, Norbert Latuszek oraz Mateusz Kondek pod opieka nauczyciela Pani Beaty Urbańczyk.

III miejsce zajęła drużyna z gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Piotrowicach, w składzie: Magdalena Gorzkowska Michał Biernacki, Marcin Pieczonka po dopieką Pani Mirosławy Grzybek
LAUREACI INDYWIDUALNI TURNIEJU BRD 2018:

Indywidualnie pierwsze miejsce w turnieju szkół podstawowych zajął Filip Momot ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie, który również bezbłędnie pokonał rowerowy tor przeszkód.

Najlepszy wynik wśród zawodników szkół gimnazjalnych uzyskała Kinga Grzesło z gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału, a zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.