Oświęcim. Uczniowie z klas policyjnych poznawali służbę w Policji

W dniu 1 marca 2018 policjanci z oświęcimskiej komendy Policji, gościli u siebie uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Oświęcimiu, z klas o profilu policyjnym. Spotkanie poświęcone zostało zaprezentowaniu młodym ludziom, planującym wstąpić do Policji, wyjątkowego charakteru i etosu służby policjanta oraz przybliżeniu zadań, które każdego dnia realizują funkcjonariusze Policji, na rzecz społeczeństwa.

Spotkanie rozpoczął mł. insp. Marek Nowak - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu. Komendant powitał młodzież w sali narad i szkoleń oświęcimskiej KPP. Chcąc pokazać młodym adeptom sztuki policyjnej, jak ważna i interesująca jest praca policjanta, opowiedział o najciekawszych sprawach z jakimi się zetknął jako Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-śledczego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a następnie kiedy objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu. Jak podkreślił w pracy policjanta nie ma dwóch identycznych dni, a liczy się głównie służba na rzecz społeczeństwa i możliwość niesienia skutecznej pomocy drugiemu człowiekowi, znajdującemu się niejednokrotnie w trudnej sytuacji życiowej, co daje ogromną satysfakcję i siłę do realizacji kolejnych wyzwań. Następnie ciekawostki z policyjnej służby omówili policjanci reprezentujący każdy z głównych pionów Policji.

O służbie w pionie kryminalnym opowiedział technik kryminalistyki, który zaprezentował wyjątkowy charakter swojej pracy. Pokazał obszerną zawartość walizki, którą zabiera na miejsce zdarzenia. Opowiedział o roli oględzin różnych miejsc zdarzeń, a także zaprezentował sposoby zabezpieczania i zbierania śladów, pozostawionych na miejscu zdarzenia.

Zadania Policji związane z dbaniem o bezpieczeństwo na drogach, przedstawił policjant Wydziału Ruchu Drogowego. Opowiedział jak wygląda codzienna służba na drodze, jak wygląda kontrola drogowa, w jaki sposób powinien zachować się kierowca podczas kontroli drogowej, a także przypomniał jak bardzo ważne jest rozsądne zachowanie na drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza młodych kierowców, którymi jak się okazało byli prawie wszyscy uczestnicy spotkania.

Kierownik Ogniwa Patrolowo- interwencyjnego opowiedział jak wygląda służba w pionie Prewencji. Dokładnie omówił poszczególne elementy wyposażenia służbowego oraz ubiór ochronny wykorzystywany przez policjantów podczas zabezpieczenia imprez masowych. Zaprezentował różne rodzaje broni palnej i sprzętu wykorzystywanego przez Policję. Po tej prezentacji uczniowie sami chętnie przymierzali elementy policyjnego ubioru.

Następnie uczniowie zwiedzili komendę, zapoznając się z przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń, a na parkingu policyjnym zapoznali się z wyposażeniem radiowozu. Pod koniec spotkania policjanci odpowiedzieli na liczne pytania, wśród których było również i to dotyczące zasad rekrutacji do służby w Policji, gdyż już wkrótce, po ukończeniu szkoły średniej będą mogli starać się o przyjęcie do służby w Policji.

Dzięki takim zajęciom młodzi ludzie, zapoznając się z wyjątkowym charakterem policyjnej służby, stają się bardziej świadomi w podejmowaniu życiowych decyzji.