Działania prewencyjne policjantów w „Dniu Wagarowicza"

21 marca, to kalendarzowy pierwszy dzień wiosny, z którym związana jest tradycja organizowania przez dzieci i młodzież szkolną tzw. „Dnia Wagarowicza”. Dlatego w tym dniu policjanci będą prowadzić działania prewencyjne. Funkcjonariusze będą kontrolować miejsca w rejonie szkół, placówek oświatowych oraz miejsca grupowania się dzieci i młodzieży, w szczególności parki, skwery, tereny przywodne, galerie, punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Główny celem tych działań jest zapobieganie przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym dla życia i zdrowia małoletnich. Niestety, dla niektórych „Dzień Wagarowicza” to dzień wolności i pretekst do postępowania nie zawsze zgodnego z prawem. Zgodnie z Ustawą z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich to między innymi wagary, picie alkoholu, używanie środków odurzających są przejawami demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd. Przypominamy, że sprzedaż alkoholu nieletnim to przede wszystkim przestępstwo i wiążąca się z jego popełnieniem odpowiedzialność karna, ale także krzywda wyrządzona młodemu człowiekowi i jego najbliższym. Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom poniżej osiemnastego roku życia również jest zabroniona i grozi mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Zgodnie art. 6 Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

„1. Zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W punkcie detalicznym umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

1a. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
2) osobom do lat 18,
3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.