Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Niedługo zawita do nas upragniona wiosna. Niestety dla strażaków wiosna rozpoczyna już w momencie pierwszych pożarów traw. W 2018 roku ten dzień przypadł 11 marca (rok wcześniej był to 24 lutego). Do dnia 15 marca tego typu pożarów odnotowano 6 – jest to sześć niepotrzebnych interwencji straży pożarnej. Należy przypuszczać, że pożary traw związane są nie tylko z „nieostrożnością osób dorosłych lub nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym”. Wiele pożarów może być spowodowanych celowym działaniem.

Statystyka interwencji strażaków związana z trawami w latach ubiegłych przedstawia się następująco:

2017 – 467 pożarów, w tym 186 pożarów traw, upraw rolnych lub leśnych – to 39 % wszystkich pożarów.
2016 – 397 pożarów, z czego 122 traw, upraw leśnych lub nieużytków – to 30 % pożarów.
2015 rok – 533 pożary, z czego 332 to pożary nieużytków, upraw leśnych i rolnych – to ponad 62 % interwencji związanych z gaszeniem,
2014 rok – 491 wszystkich pożarów w całym roku – 266 pożarów nieużytków, upraw rolnych i leśnych – ok. 54 % pożarów,
2013 rok – 462 wszystkich pożarów w całym roku – 206 pożarów traw – ok. 44 % pożarów,
2012 rok – 708 wszystkich pożarów w całym roku – 448 pożarów traw – ok. 63 % pożarów,
2011 rok – 724 wszystkich pożarów w całym roku – 412 pożarów traw – ok. 56 % pożarów,
2010 rok – 570 wszystkich pożarów w całym roku – 278 pożarów traw – ok. 48 % pożarów.

Pożary nie tylko niosą ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Niezwykle ważny jest również aspekt przyrodniczy i zagrożenia dla fauny i flory. Wypalanie traw zabija zwierzęta. Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla lasów. Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Tereny, na których prowadzone jest wypalanie traw, stają się na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, a wszelkie występujące na nich formy życia ulegają zniszczeniu.

 

Wypalanie traw może się również wiązać z sankcjami karnymi, zgodnie z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym.

Kodeks wykroczeń:

82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”,

Kodeks karny:
163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”,
163 § 2 – w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat,
163 § 3 – jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12,
163 § 3 jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca działa nieumyślnie to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.
W ustawie o ochronie przyrody (art. 124) również zabroniono wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie trzcinowisk i szuwarów.

W ustawie o ochronie przyrody (art. 124) również zabroniono wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie trzcinowisk i szuwarów.

 

Niestety ta walka z wypalaniem nie uda się bez zdecydowanej reakcji otoczenia. Konieczne jest napiętnowanie palenia nieużytków jako czynu bardzo szkodliwego dla całego społeczeństwa.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.