Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zakończył się pierwszy etap renowacji Pomnika Nike w Rajsku

W połowie grudnia 2017 r. zakończyły się prace remontowe bryły Pomnika Poległym w 1939 r. w Rajsku. Możliwe to było dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu:"Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju". Została umyta bryła pomnika, platrofma oraz stopnie prowadzące do obelisku. Czyszczenia dokonała firma RENOWA z Bielska-Białej.

Prace budowlane obejmowały odbicie odspojonych tynków, konerwacje odkrytych elementów zbrojenia, zagruntowanie i uzupełnienie tynku. Mimo, że prace były wykonywane na przełomie listopada i grudnia, to pogoda pozwoliła na sprawne przeprowadzenie robót. Wykonała je rodzima firma z Oświęcimia SPIROBUD.

W bierzącym roku mamy zaplanowaną wymianę górnej podstopnicy, która oryginalnie była wykonana z zaprawy cementowo-piaskowej. Niestety nie oparła się ubiegającemu czasowi. Będzie zastąpiona czarnym granitem łupanym.

Programowi towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące, o których można znaleźć wzmianki na naszej stronie internetowej i FB. Cykl imprez rozpoczął koncert Pamięci w wykonaniu muzyków z fundacji "Kołatka", odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej, konkurs plastyczny dla dzieci: "Pomnik Nike w Rajsku", warsztaty z dziedziny plakatu: "Bohater wrześniowy", wystawa o pułkach, które brały udziałw bitwie pod Rajskiem. Podsumowaniem projektu było widowisko pt.: "Przez Trudy do Gwiazd" w którym wystąpili członkowie pięciu zespołów do tej pory nie związanych ze sobą: "Wielka Orkiestra Młodego Muzyka" pod batutą Przemysława Drabczyka, Zespół Śpiewaczy "Grojczanie", Zespół Pieśni i Tańca "Holan", Zespół Pieśni i Tańca "Modraszka" oraz Amatorski Ruch Teatralny w sumie 82 osoby.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o pracach remontowych pomnika. Podkład muzyczny wykorzystany z koncertu muzyków fundacji "Kołatka".

       

 

FILMY


logo RSS

OKSiR Oświęcim: Renowacja Pomnika Poległym w 1939 r