Fragment chodnika i wytyczona ulica KrasińskiegoWykonawca przebudowy dróg powiatowych ulic Wysokie Brzegi oraz ulicy Szpitalnej zamknął dla ruchu ulicę Szpitalną na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wysokie Brzegi – na długości około 400 metrów – w kierunku do ulicy Dąbrowskiego. Objazdy prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, przyjętą na okres prowadzenia robót drogowych. Dodatkowo przybędzie tam utrudnień. Od dzisiaj miały ruszyć prace związane z położeniem pierwszej warstwy asfaltu na ul. Krasińskiego. Jednak ulewny deszcz pokrzyżował te plany. Roboty ruszą więc, w środę, 20 września. Asfaltowanie przy dobrej pogodzie potrwa kilka dni. Również w obrębie skrzyżowań z ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalną. Na czas tych robót wykonawca przebudowy ulic powiatowych, udrożni zamknięty fragment ul. Szpitalnej – od skrzyżowania z budowaną ulicą Krasińskiego – do ul. Wysokie Brzegi.

Ulica Krasińskiego w budowie

Fragment chodnika i wytyczona ulica Krasińskiegowidać chodnik, na wytyczonej drodze stoi sprzęt budowalny