a stołem siedzą prezydent Oświęcimia i burmistrz KętKrzysztof Klęczar, burmistrz Kęt przyjechał z wizytą do Oświęcimia. W Urzędzie Miasta spotkał się z prezydentem Januszem Chwierutem. Samorządowcy rozmawiali o Klastrze Energii Kotliny Oświęcimskiej, który ma być odpowiedzią na obecne wyzwania bezpieczeństwa energetycznego. Pomysłodawcą powstanie klastra jest burmistrz Kęt. Do projektu przystąpiły też Brzeszcze, Chełmek, powiat Oświęcimski, miasto Oświęcim, gmina Oświęcim oraz Agencja Rozwoju Regionalnego z Bielska-Białej. Trwają już prace nad przygotowaniem dokumentów strategicznych, które są niezbędne, aby składać wnioski o finansowanie europejskie. Rozmawiano również na temat budowy małych reaktorów jądrowych BWRX-300, inwestycji, która ma szansę powstać w Stawach Monowskich. Reaktory mają być źródłem energii dla firmy Synthos. Ogromne przedsięwzięcie w energetyce jądrowej budzi wiele zainteresowania, ale też wątpliwości i obaw ze strony lokalnej społeczności, która chce poznać jak najwięcej szczegółów związanych z samą inwestycją oraz kwestiami bezpieczeństwa.
Spotkanie było też okazją do rozmów o problemach samorządowców, obniżaniu dochodów i próbach radzenia sobie w tej sytuacji. – Uważamy, że dzisiaj największą bolączką samorządów jest próba podporządkowania ich Warszawie. Martwi nas powolne odbieranie nam samodzielności w decydowaniu o tym, co w mieście powinno być robione. Rządzący podejmują różne próby wprowadzenia takich regulacji, które grożą tym, że samorządy przestaną być samodzielne i niezależne. Stąd wiele uwagi poświęciliśmy tej kwestii oraz wymianie doświadczeń, jak radzić sobie w zaistniałej sytuacji – mówi prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

 

Poruszono też kwestie związane z przymiarkami miasta do przebudowy hali lodowej. Blisko 60-letni obiekt wymaga dostosowania pod względem wizerunku i funkcjonalności do innych nowoczesnych aren w kraju czy w Europie. Miasto wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział w Katowicach ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej. Zwycięską pracę poznamy w przyszłym roku. Przebudowa hali jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym i finansowym, przerastającym możliwości budżetowe miasta, stąd musi starać się o inne, zewnętrzne środki. – Zwróciłem się więc do Krzysztofa Klęczara, który kandyduje do Senatu RP, aby w przypadku wygranej lobbował na rzecz naszej inwestycji i wspierał nasze starania o środki zewnętrzne – dodaje.

Na tle godła i flag Polski, miasta i Unii Europejskiej stoją prezydent Oświęcimia i burmistrz Kęt

a stołem siedzą prezydent Oświęcimia i burmistrz Kęt