Za drzewami widać plac zabawTężnia solankowa, ogród botaniczny, park wodny czy wybieg dla psów. Sieć ścieżek dla pieszych, biegaczy i rowerzystów, ale także zachowanie znacznej części zieleni. Tak widzą zagospodarowanie drugiej części parku Pokoju mieszkańcy Oświęcimia, którzy wzięli udział w ankiecie przygotowanej przez Urząd Miasta. Respondentom podoba się też pierwsza część parku Pokoju, który został przebudowany i w ubiegłym roku oddany do użytku.

W czerwcu miasto przygotowało ankietę na temat zagospodarowania drugiej części parku Pokoju na osiedlu Chemików i zaprosiło mieszkańców, aby wypowiedzieli się na temat zaproponowanych rozwiązań aranżacji przestrzeni czy do zgłaszania swoich propozycji. Do połowy lipca wpłynęło blisko 1500 odpowiedzi, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Najwięcej głosujących było w przedziale wiekowym od 20 do 59 lat.

90 proc. ankietowanych wysoko oceniło oddany w ubiegłym roku park Pokoju. Z ankiety wynika też, że ponad 90 proc. badanych chce dalszej rozbudowy parku. Wśród najwyżej ocenianych propozycji zagospodarowania jest tężnia solankowa, ogród botaniczny, park wodny czy wybieg dla psów. Respondenci liczą też na przygotowanie nowych ścieżek i alejek. – Dziękuję mieszkańcom za poświęcony czas i udział w ankiecie. Za podzielenie się swoimi pomysłami i kreatywnymi propozycjami – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. Jak wskazuje odnosiła się ona do oceny nowo otwartego parku Pokoju oraz urządzenia drugiej części terenu, który znajduje się pomiędzy aleją Tysiąclecia oraz ulicami: Szustera, Olszewskiego i Mieszka I. – Przeszło 90 proc. ankietowanych opowiada się za realizacją drugiej części parku. Widać więc, że to oczekiwanie jest duże. Otwarta pozostaje kwestia, jak zagospodarować ten teren, bowiem większość ankietowanych chce, aby ta część miała ofertę dla dorosłych. Trzeba też będzie rozstrzygnąć, jak pogodzić zachowanie jak największej ilości zieleni z funkcjonalnością tego miejsca i wprowadzeniem nowych urządzeń czy ścieżek – zastanawia się prezydent Oświęcimia.

Fot. Statek piracki jest jedną z atrakcji w parku Pokoju, który oddano do użytku w ubiegłym roku
Pomoże w tym program funkcjonalno-użytkowy, a miasto planuje ogłosić przetarg na jego opracowanie w kolejnych miesiącach. – Ten projekt powinien połączyć wymogi techniczne, uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne. Projektanci wskażą, które propozycje zawarte w ankiecie będą mogły być uwzględnione w taki sposób, aby nie naruszać równowagi ekologicznej. Pokażą koszty i zakres niezbędnych prac – wyjaśnia.
Realizacja inwestycji wymagać będzie sporych pieniędzy. – Liczymy na środki zewnętrzne. W następnych latach, gdy pojawią się fundusze europejskie będziemy chcieli aplikować o pieniądze na realizację tego projektu. Poszerzenie parku, jak widać jest mocno postulowane Wierzę, że nowa część będzie równie atrakcyjnie urządzona, jak ta z której korzystamy już od roku – dodaje.

 

Wizualizacja. Rozkład głosów oceniających I część parkuWizualizacja. Rozkład głosów za poszerzeniem parkuWizualizacja. Rozkład głosów - ścieżki pieszeWizualizacja. Rozkład głosów - tężnia solankowaWizualizacja. Rozkład głosów - ogród botaniczny