W Wieściach z Ratusza poinformujemy o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Januszowi Chwierutowi, będziemy świętować 60 -lecie Oświęcimskiego Centrum Kultury, przypomnimy, że wkrótce kończy się termin na wypełnienie deklaracji, czym ogrzewamy nasze domy, zaprosimy na imprezy otwierające sezon letni na bulwarach, a także zapowiemy letnie kino plenerowe.