Urząd Miasta OświęcimWyrażam stanowczy sprzeciw wobec działań kurator Barbary Nowak, które szkodzą dobremu imieniu wielu uznanych organizacji. Wśród nich znalazły się również funkcjonujące w naszym mieście Centrum Żydowskie i Stowarzyszenie Romów w Polsce.

W Oświęcimiu – Mieście Pokoju działają instytucje, fundacje i stowarzyszenia, które pracują na rzecz pamięci, dialogu i pojednania. Uczą tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka. Mówią do czego prowadzi nienawiść, dyskryminacja i brak szacunku dla innych. Znaczącą rolę w tych działaniach odgrywają Centrum Żydowskie i Stowarzyszenie Romów. Obie instytucje organizują własne, nowatorskie projekty, które spotykają się z ogromnym zainteresowaniem również wśród mieszkańców naszego miasta. Od lat są znanymi i cenionymi międzynarodowymi ośrodkami, które nauczają jak ważny w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. Wiele z tych programów jest skierowanych do młodzieży. Są też partnerem miasta w różnych przedsięwzięciach, takich jak między innymi Oświęcimskie Forum Praw Człowieka.

Małopolska Kurator Oświaty nie pierwszy raz podejmuje działania, które szokują i bulwersują opinię publiczną. Jej poglądy są pełne uprzedzeń i braku szacunku dla innych. Podważają wizerunek wielu organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim nie służą szkole, uczniom i rodzicom.

Janusz Chwierut

Prezydent Miasta Oświęcim

Oświęcim, 26 stycznia 2022 r.