Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Trening udzielania pierwszej pomocy na fantomie.

Pod koniec marca w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach odbędą się Otwarte Powiatowe Zawody w Pierwszej Pomocy. Patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Oświęcimski.

Technikum logistyczne w powiatowej „Szóstce” (profil – ratownictwo medyczne) drugi raz będzie organizatorem zawodów adresowanych do uczniów szkół średnich i podstawowych z powiatów: oświęcimskiego, pszczyńskiego i bielskiego. Ideą zawodów jest sprawne udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Uczniowie zmierzą się z częścią pisemną w postaci testu oraz zadań praktycznych (scenki). Organizatorami zawodów są Centrum Szkoleń Ratowniczych w Limanowej, Biuro Kadr Medycznych w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej, Technikum Logistyczne w Brzeszczach, Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz fundacja Red Alert. Patronat medialny sprawują Fakty Oświęcim i Radio Bielsko.

  • Grafika z informacją o zawodach z zakresu pierwszej pomocy. W tle serce i linia życia.